Persoonlijke begeleiding en geen wachtlijsten.

 

Adviezen op het gebied van:

Gedrag van kinderen m.b.t. school
Het omgaan met het gedrag van kinderen op school
Cognitieve mogelijkheden van kinderen
Leerproblemen

 

Uitvoeren van:

IQ-onderzoek (NIO, WISC III, WPPSI, SON)
Individuele gesprekken
Observaties
Afnemen vragenlijsten
Dyslexie onderzoek
Dyscalculie onderzoek


Coaching en begeleiding van:

Kinderen/jongeren die niet lekker in hun vel zitten, onzeker zijn over hun mogelijkheden, ongemotiveerd zijn voor school of een luisterend oor nodig hebben
Ouders met vragen over onderwijs
Leerkrachten met vragen over leerlingen, met betrekking tot cognitieve mogelijkheden, leerproblemen of gedragsproblemen